Inderøy Undervannsklubb ble stiftet 13.nov 2004. Stiftelseskomiteen besto av Espen Wengstad, Tom A Fossum, Håvard Slålie, Dag Kyrre Rostad, Tor Arne Næss, og Vanja Eliassen. Disse dannet også det første styret i IUK. Inderøy Undervannsklubb er i så måte en ganske ny klubb, men har etablert seg med en stabil medlemsmasse på ca 30 medlemmer. 

IUK ble i 2005 medlem av Norges Dykkerforbund og vi arrangerte samme sommer
vårt første dykketreff på kaia på våjen, samtidig som vi arrangerte jubileumstreff for
Nord-trønderlag Dykkerkrets 25 års jubileum med et 20 talls dykkere. Dette utgjorde
det økonomiske grunnlaget for videre drift av klubben. 
I 2006 ble det innkjøpt en del sikkerhetsutstyr, deriblant O2 koffert, det ble opprettet
et samarbeid med Steinkjer Sportsdykkere om UV rugby på dampsaga, og
medlemstallet har ligget på +- 30 siden andre driftsår.

Klubben har i dag som mål å være en sosial møteplass for folk med interesse for dykking. Klubben skal være med å tilrettelegge for felles aktiviteter som turer og dykk i nærområdet. Klubben arrangerer dykkerkurs ved interesse.