All aktivitet i Inderøy Undervannsklubb skal foregå etter klubbens enhver tids gjeldende vedtekter. Som et idrettslag som er medlem i Norges Idrettsforbund er vi forpliktet til å følge de enhver tid gjeldende bestemmelser som vedtas i overordnede organisasjonsledd.

Den beste måten å håndtere ulykker på er å forebygge og hindre dem fra å oppstå. Vi tror at fokus på forebygging, vedlikehold av ferdigheter og arbeid med handlingsplaner for håndtering av dykkeulykker bidrar til en økt bevissthet rundt faremomenter, økt sikkerhetstenking og dermed færre ulykker, uhell og nestenuhell.  

Handlingsplan for ulykker er utarbeidet av dykkelege Helle Midtgaard til Fue.no. Hun er i tillegg til dykkelege også utdannet GUE TECH/CAVE. Vi takker Fredrik Taule ved Fue.no for tillatelse til å bruke denne handlingsplanen. Handlingsplanen kan lastes ned i PDF-format under artikkelen.  

Felles dykkejournal er utarbeidet av Norges dykkerforbund og modifisert litt for å brukes i inderøy Undervannsklubb. Journalen er et godt verktøy for dykkeleder og skal benyttes ved all organisert dykking i regi av Inderøy Undervannsklubb.  

Vi oppfordrer samtidig alle som har opplevd nestenuhell eller hatt små og store problemer under ett dykk, til å sende "rapport om uønsket hendelse".  Det kan leses mer om ulykker, nestenulykker og uhell på Norges dykkeforbunds hjemmesider