Om fylleanlegget

Inderøy Undervannsklubb har en eldre Bauer kompressor. Den har en kapasitet på omlag 100 l/min. Kompressoren er koblet til en luftbank bestående av 3stk 50l 200bar flasker, noe som gir litt tidsbesparelse ved gjennomføring av flere dykk på en dag. Det er ikke autostop eller autodren på kompressoren. Det betyr at all luft som tas av banken skal fylles på igjen før man forlater Jalistu. Jalistu er låst til  daglig. Ta kontakt med noen i styret så finne vi en løsning på dette.

Fyllepanelet har 3stk 200 bars uttak og 3 stk 300 bars uttak.

Vi fyller både 200 og 300 bars flaske og har bpde DIN og klokobling. Adapteret til klokobling ligger på fyllepanelet.

Bruk

Alle som skal benytte kompressoren skal ha vært gjennom opplæring/introduksjon med noen i styret. Systemet er ikke helautomatisert og det er derfor viktig at alle som skal bruke kompressoren kjenner til rutiner.

Kostnader per 01.01.2022

Inderøy Undervannsklubb differensierer priser for medlemmer og ikke-medlemmer. 

Vanlig luft

Medlemmer:
50 kr/flaske per fylling. 
Årskort: 400 kr

Ikke-medlemmer
75kr/flaske per fylling

NITROX

Inderøy Undervannsklubb tilbyr fylling av NITROX. Ta kontakt med leder Espen Wengstad for informasjon og avtale.

Presisering: 

  • Priser er uavhengig av om man fyller 200 eller 300 bar.
  • Priser er uavhengig av om man fyller fra bank eller kompressor. 
  • Priser gjelder per flaske som fylles. Fylles et dobbeltsett skal det betales for to flasker
  • Priser er uavhengig av hvor mye som fylles på flaskene (hvor tomme de er).